Клуб

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказом від 23.10.2018р. 

№ 23/10/18 


Генеральний директор 


__________________ Крістіан Шаде


ПРОГРАМА АКЦІЇ

«КЛУБ НУФАРМЕР 2019»
для кінцевих споживачів 

1. Визначення термінів


1.1. «Акція» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід під умовною назвою «КЛУБ НУФАРМЕР 2019», що реалізується в рамках та відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасником Акції акційної Продукції та вручення Винагород Учасникам, які виконали умови цієї Програми.

1.2. Учасник Акції (в подальшому – Учасник) – представник сільгоспвиробника (аграрного холдинга, сільгосппідприємства або фермерського господарства) який придбав Акційну Продукцію та на момент видачі Винагороди є його діючим співробітником. 

1.3. Акційна Продукція (в подальшому – Продукція) – засоби захисту рослин виробництва Нуфарм, що вказані в таблиці 1 цієї Програми.

1.4. Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «НУФАРМ УКРАЇНА», ідентифікаційний код 36797495, що знаходиться за адресою: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4,          +38 044 495 53 60.

1.5. Особистий кабінет Учасника (в подальшому – Особистий кабінет) розділ спеціального веб-сайту www.nufarmer.com розроблений Організатором для збору інформації виконання Учасником умов даної Програми, обробки персональних даних Учасника, підрахунку призових Балів.

1.6. Призові Бали (в подальшому – Бали) – умовні одиниці, які нараховуються Організатором за виконання Учасником умов цієї Програми. Підрахунок Балів ведеться у Особистому кабінеті Учасника. Сума нарахованих Балів може бути використана Учасником для отримання Винагород, відповідно до умов цієї Програми.

1.7. Промо-код – унікальний набір цифрових символів, який Учасник отримує при реєстрації в Особистому кабінеті та/або від регіонального торговельного представника Організатора та/або менеджера офіційного дистриб’ютора Організатора за допомогою якого/их можна отримати додаткові бали згідно пункту 4.2 цієї Програми.

1.8. Винагорода – подарункові карти «GiftMall» www.giftmall.com.ua, які отримує Учасник згідно розділу 5 цієї Програми.


2. Учасники Акції. Вимоги до участі в Акції 


2.1. В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали Акційну Продукцію згідно умов зазначених в розділі 3 цієї Програми.

2.2. Для участі в Акції, Учасник повинен створити/зареєструвати на веб-сайті Акції www.nufarmer.com Особистий кабінет шляхом внесення персональних даних в т.ч. власного РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків) та даних про обсяг придбаної Продукції шляхом заповнення відповідних діалогових вікон.

2.3. Обов'язковою умовою участі в Акції є підписання Учасником заявки у вигляді позначки в пункті «Погоджуюся з умовами Акції» на веб-сайті Акції.

2.4. Організатор не несе відповідальність за несанкціоноване використання Особистого кабінету третіми особами. Всю відповідальність за збереження інформації про пароль (його розголошення), що призвело до отримання третіми особами несанкціонованого доступу до Особистого кабінету та використання Балів такими особами, несе Учасник.


3. Загальні умови Акції


3.1. Участь у Акції є добровільною і може бути припинена Учасником в будь-який момент шляхом видалення Особистого кабінету з веб-сайту Акції.

3.2. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на Учасників котрі належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці погодженому із Організатором.

3.3. Для участі у Акції, Учасник повинен впродовж періоду, з 1 листопада 2018 року до 1 листопада 2019 року придбати Акційну Продукцію у офіційного дистриб’ютора ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА».

3.4. Кількість Балів, яка надає право на отримання Винагороди повинна становити не менше, ніж 1000 балів. Номінал Винагороди розраховується від кількості придбаної Акційної Продукції згідно таблиці 1, де одна фізична одиниця (кг/л/шт) Акційної Продукції відповідає визначеній кількості балів. 


Таблиця 1: 

Ви зможете переглянути перелік препаратів та балів в особистому кабінеті після реєстрації в Акції


3.5. Для отримання Винагороди Учасник повинен протягом дії Акції заповнити інформацію про назву та обсяг придбаної Акційної Продукції у відповідних діалогових вікнах Особистого кабінету, а також завантажити копії видаткових накладних для підтвердження обсягів придбаної Акційної Продукції. 

3.6. Копія видаткової накладної повинна містити обсяг придбаної Акційної Продукції, дату купівлі, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та ідентифікаційний код офіційного дистриб’ютора) і підпис Учасника Акції. 


4. Порядок нарахування та обміну Балів  


4.1. Типи Балів: Бали за купівлю Акційної Продукції згідно Таблиці 1, Бали за реєстрацію в Особистому кабінеті – додаткових 100 балів на баланс Учасника, Бали за інформацію про посіви – додаткових 100 балів на баланс Учасника, Бали за реєстрацію з промо-кодом згідно пункту 4.2 цієї Програми.

4.2. Типи промо-кодів: промо-код від представника Організатора – дає можливість отримати додаткових 100 балів на баланс Учасника, промо-код від менеджера офіційного дистриб’ютора Організатора – дає можливість отримати додаткових 100 балів на баланс Учасника.

4.3. Нарахування Балів відбувається відразу після внесення інформації згідно пункту 3.5 цієї Програми. Кількість нарахованих Балів відображається у Особистому кабінеті Учасника.

4.4. Активація Балів, тобто можливість їх обміну на Винагороди, відбувається після перевірки Організатором внесеної інформації про придбану Акційну Продукцію.

4.5. Обмін активованих накопичених Балів на Винагороди відбувається з 1 листопада 2019 по 31 грудня 2019 року.

4.6. Організатор за власний рахунок організує передачу Винагород Учасникам в термін до 31 грудня 2019 року. 

4.7. Накопичені Бали не переносяться на наступний рік і можуть бути використані в період обміну згідно пункту 4.5 цієї Програми.

4.8. Приймання-передача Винагороди Учаснику здійснюється на підставі відповідного акту, який підписується належним чином уповноваженими особами.


5. Винагорода


5.1. Беручи участь в Акції та дотримуючись її умов, Учасник отримує Винагороду у вигляді подарункової карти «Gift Mall» відповідно до кількості набраних активованих Балів, з розрахунку один активований Бал еквівалентний одній гривні.

5.2. У разі відмови від Винагороди у вигляді подарункової карти «Gift Mall», не підписання акту приймання-передача Винагороди, вартість Винагороди не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. 


5.3. Характеристики/зовнішній вигляд Винагороди визначаються на розсуд Організатора та може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.


5.4. Організатор не несе відповідальності за подальше використання Учасником Винагороди.


5.5. Оподаткування Винагороди здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 


6. Термін дії Акції


6.1. Акція розпочинається 1 листопада 2018 року та діє до 1 листопада 2019 року.


7. Інші положення


7.1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми та зобов’язується їх виконувати. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та розміщення їх на веб-сайті Акції за адресою www.nufarmer.com. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення, якщо інше не передбачене.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми та/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

7.3. Приймаючи участь у цій Акції, Учасник надає Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне  отримання, збір, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані Учасника, заносити  таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».


7.4. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасника здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасник стверджує, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасником на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.


7.5. Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію. 

7.6. У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи. 

7.7. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції. 

7.8. У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

7.9. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, воєнний стан, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.10. Ці Умови Програми є власністю Організатора. Використання та поширення повністю або частково без письмової згоди Організатора не допускається.


   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказом від 23.10.2018р. 

№ 23/10/18 


Генеральний директор 


__________________ Крістіан Шаде


ПРОГРАМА АКЦІЇ

«КЛУБ НУФАРМЕР 2019»
для дистриб’юторів 

1. Визначення термінів


1.1. «Акція» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід під умовною назвою «КЛУБ НУФАРМЕР 2019», що реалізується в рамках та відповідно до умов цієї Програми, передбачає реалізацію Учасниками Акції акційної Продукції та вручення Винагород Учасникам, які виконали умови цієї Програми.

1.2. Учасник Акції (в подальшому – Учасник) – менеджер офіційного дистриб’ютора ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА», який на момент видачі Винагороди є його діючим співробітником. 

1.3. Акційна Продукція (в подальшому – Продукція) – засоби захисту рослин виробництва Нуфарм, що вказані в таблиці 1 цієї Програми.

1.4. Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «НУФАРМ УКРАЇНА», ідентифікаційний код 36797495, що знаходиться за адресою: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, +38 044 495 53 60.

1.5. Особистий кабінет Учасника (в подальшому – Особистий кабінет) розділ спеціального веб-сайту www.nufarmer.com розроблений Організатором для збору інформації виконання Учасником умов даної Програми, обробки персональних даних Учасника, підрахунку призових Балів.

1.6. Призові Бали (в подальшому – Бали) – умовні одиниці, які нараховуються Організатором за виконання Учасником умов цієї Програми. Підрахунок Балів ведеться у Особистому кабінеті Учасника. Сума нарахованих Балів може бути використана Учасником для отримання Винагород, відповідно до умов цієї Програми. 

1.7. Промо-код – унікальний набір цифрових символів, який Учасник отримує при реєстрації в Особистому кабінеті та/або від регіонального торговельного представника Організатора та/або менеджера офіційного дистриб’ютора Організатора за допомогою якого/их можна отримати додаткові бали згідно пункту 4.2 цієї Програми.

1.8. Винагорода – подарункові карти «GiftMall» www.giftmall.com.ua, які отримує Учасник згідно розділу 5 цієї Програми.


2. Учасники Акції. Вимоги до участі в Акції 


2.1. Обов’язковою умовою для участі в Акції є надання згоди керівником компанії-офіційного дистриб’ютора Організатора на участь в Акції. Під згодою мається на увазі електронний лист-відповідь на запит Організатора.

2.2. В Акції мають право брати участь ті Учасники, які відповідають її вимогам, мають намір реалізовувати Акційну Продукцію та виконують умови цієї Програми.

2.3. Для участі в Акції, Учасник повинен створити/зареєструвати на веб-сайті Акції www.nufarmer.com Особистий кабінет шляхом внесення персональних даних в т.ч. власного РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків) та даних про обсяг реалізованої Продукції шляхом заповнення відповідних діалогових вікон.

2.4. Обов'язковою умовою участі в Акції є підписання Учасником заявки у вигляді позначки в пункті «Погоджуюся з умовами Акції» на веб-сайті Акції.

2.5. Організатор не несе відповідальність за несанкціоноване використання Особистого кабінету третіми особами. Всю відповідальність за збереження інформації про пароль (його розголошення), що призвело до отримання третіми особами несанкціонованого доступу до Особистого кабінету та використання Балів такими особами, несе Учасник.


3. Загальні умови Акції


3.1. Участь у Акції є добровільною і може бути припинена Учасником в будь-який момент шляхом видалення Особистого кабінету з веб-сайту Акції.

3.2. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на Учасників котрі належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці погодженому із Організатором.

3.3. Призові Бали нараховуються Організатором Учаснику за реалізацію (продаж, поставку) останнім впродовж періоду, з 1 листопада 2018 року до 1 листопада 2019 року Акційної Продукції сільгоспвиробнику (аграрному холдингу, сільгосппідприємству або фермерському господарству) або компанії, яка постачає засоби захисту рослин сільгоспвиробникам, але не входить до списку офіційних дистриб’юторів Організатора.

3.4. Кількість Балів, яка надає право на отримання Винагороди повинна становити не менше, ніж 3000 балів. Номінал Винагороди розраховується від кількості реалізованої Акційної Продукції згідно таблиці 1, де одна фізична одиниця (кг/л/шт) Акційної Продукції відповідає визначеній кількості балів. 


Таблиця 1: 

Ви зможете переглянути перелік препаратів та балів в особистому кабінеті після реєстрації в Акції

На Акційну Продукцію, що визначена згідно таблиці 2 з 05.08.19 бали буде змінено.

Таблиця 2: 

Ви зможете переглянути перелік препаратів та балів в особистому кабінеті після реєстрації в Акції


3.5. Для отримання Винагороди Учасник повинен протягом дії Акції заповнити інформацію про назву та обсяг реалізованої Акційної Продукції у відповідних діалогових вікнах Особистого кабінету, а також компанія – дистриб’ютор зобов’язана надати витяг з 1С у розрізі транзакцій по формі: дата транзакції; ПІБ менеджера; препарат; кількість для підтвердження обсягів реалізованої Акційної Продукції. Витяг з 1С має бути завірений уповноваженою особою компанії-дистриб’ютора та повинен містити розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та ідентифікаційний код офіційного дистриб’ютора). 

3.6. Компанія Нуфарм залишає за собою право провести вибіркову перевірку правдивості наданих даних шляхом звірки витягу з 1С з видатковими накладними. Для цього Нуфарм робить запит на надання копій підтверджуючих товарних накладних.

У разі не ненадання такої інформації Нуфарм залишає за собою право анулювати нараховані бали відповідному Учаснику.

Вибірка накладних проводиться методом генерації випадкових чисел за допомогою відповідного онлайн сервісу. У випадку відмови компанії-дистриб’ютора у наданні підтверджуючих видаткових накладних.

 


4. Порядок нарахування та обміну Балів  


4.1. Типи Балів: Бали за продаж Акційної Продукції згідно Таблиці 1, Бали за реєстрацію в Особистому кабінеті – додаткових 100 балів на баланс Учасника,  Бали за реєстрацію з промо-кодом.

4.2. Типи промо-кодів: промо-код від представника Організатора – дає можливість отримати додаткових 100 балів на баланс Учасника, промо-код від менеджера офіційного дистриб’ютора Організатора – дає можливість отримати додаткових 100 балів на баланс нового Учасника та додаткових 100 балів на баланс власника промо-коду.

4.3. Нарахування Балів відбувається відразу після внесення інформації згідно пункту 3.5 цієї Програми. Кількість нарахованих Балів відображається у Особистому кабінеті Учасника.

4.4. Активація Балів, тобто можливість їх обміну на Винагороди, відбувається після перевірки Організатором внесеної інформації про продану Акційну Продукцію.

4.5. Обмін активованих накопичених Балів на Винагороди відбувається з 1 листопада 2019 по 31 грудня 2019 року.

4.6. Організатор за власний рахунок організує передачу Винагород Учасникам в термін до 31 грудня 2019 року. 

4.7. Накопичені Бали не переносяться на наступний рік і можуть бути використані в період обміну згідно пункту 4.5 цієї Програми.

4.8. Приймання-передача Винагороди Учаснику здійснюється на підставі відповідного акту, який підписується належним чином уповноваженими особами.


5. Винагорода


5.1. Беручи участь в Акції та дотримуючись її умов, Учасник отримує Винагороду у вигляді подарункової карти «Gift Mall» відповідно до кількості набраних активованих Балів, з розрахунку один активований Бал еквівалентний одній гривні.

5.2. У разі відмови від Винагороди у вигляді подарункової карти «Gift Mall», не підписання акту приймання-передача Винагороди, вартість Винагороди не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами. 

5.3. Обов’язковою умовою для отримання Учасником Винагороди є відсутність простроченої дебіторської заборгованості офіційного дистриб’ютора перед Організатором Акції.

5.4. Характеристики/зовнішній вигляд Винагороди визначаються на розсуд Організатора та може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.

5.5. Організатор не несе відповідальності за подальше використання Учасником Винагороди.

5.6. Оподаткування Винагороди здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 


6. Термін дії Акції


6.1. Акція розпочинається 1 листопада 2018 року та діє до 1 листопада 2019 року.7. Інші положення


7.1. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми та зобов’язується їх виконувати . Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та розміщення їх на веб-сайті Акції за адресою www.nufarmer.com. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення, якщо інше не передбачене.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми та/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

7.3. Приймаючи участь у цій Акції, Учасник надає Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне  отримання, збір, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані Учасника, заносити  таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

7.4. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасника здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасник стверджує, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасником на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

7.5. Беручи участь в Акції її Учасник та офіційний дистриб’ютор Організатора надає/ють згоду (дозвіл) на використання Організатором зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію. 

7.6. У випадку використання в Акції персональних даних працівників офіційного дистриб’ютора Організатора, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи. 

7.7. Учасник Акції та офіційний дистриб’ютор Організатора гарантує/ють, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції. 

7.8. У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до Організатора та/або Учасника та/або офіційного дистриб’ютора Організатора щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

7.9. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, воєнний стан, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.10 Ці Умови Програми є власністю Організатора. Використання та поширення повністю або частково без письмової згоди Організатора не допускається.